Týmy G Partner jsou opravdovou kulturní směsicí na mapě Varšavy

Komunikujeme v 9 jazycích a pracujeme ve skutečně mezinárodním prostředí! Jsme důkazem, že dobrá atmosféra v kanceláři obnáší dobré vztahy i sehrané týmy.

Jsme jedním z největších zaměstnavatelů cizinců v Polsku. Hodně se od sebe učíme, umožňujeme nejlepší školení a tréninky. Svobodně se pohybujeme v prostředí byznysového marketingu i online reklamy jak v Polsku tak v zahraničí.

Máme rádi to, co děláme! V práci jsme profesionály při rozbíhání i optimalizaci reklamních kampaní.

MARIA STADNYK

AdWords Account Strategist

Můj pohled na sebe? Studuji to, co mám ráda a pracuji tam, kde chci. To je super spojení! Ve škole probírám teorii, v G Partner ji využívám v praxi. To je mé první setkání s online marketingovou branží i se zkušenými experty při práci nad reklamní strategií AdWords. Líbí se mi to, že společně vytváříme koncepty šité na míru a právě tak přistupuji ke studiu v oblasti strategie reklamy a PR.

Je tu ještě něco, co mě motivuje – NOVINKY! Nedokážu stát na místě, není to má přirozenost. Miluji trendy, proto ráda využívám možností různých školení a rychle se rozvíjím.
Energii do práce mi dodávají i cesty a poznávání nových kultur.

VASILE TRANDAFIR

Agency Development Manager

V souvislosti s mým původem a znalostí jazyka jsem odpovědný za poradenství při komplexní podpoře rumunských reklamních i interaktivních agentur. Zjišťuji, na jaké úrovni jsou jejich kompetence a schopnosti, pomáhám při zpracování a rozvoji strategie produktů i prodeje, aby plně využívaly potenciál nástrojů AdWords.

V mém případě padlo rozhodnutí přidat se k G Partners rychle. V podstatě již po prvním setkání ve firmě jsem si byl jistý, že je to společnost, ke které se chci přidat. Ze zkušenosti vím, že přátelská atmosféra společně s nejnovějšími technologiemi jsou dobrým receptem na spokojenost v práci.

V soukromí se rád učím nové cizí jazyky, ale nejbližší mému srdci je active painting.

AGNIESZKA KOWALEWSKA

Project Manager Agency

Než jsem se přidala k G Partner, hodně let jsem se věnovala prodeji a obchodnímu partnerství v mnoha oborech. Moje profesionální zkušenosti se ukázaly velice přínosné na novém pracovišti, kde jsem rychle a bez problémů navázala kontakt s klienty i týmem, a teď se o ně dělím s ostatními.

V G Partner vidím možnosti dalšího rozvoje. Jsem zodpovědná za vedení dvou agenturních týmů na polském a českém trhu, odpovídám za consulting, prodejní poradenství a také za rozvoj reklamních a interaktivních agentur.

V soukromí se ráda věnuji plachtění, hodně času trávím na vodě.

OLEKSANDR VOITIUK

Agency Account Strategist

Soustředím se na vytváření strategií pro rozvoj reklamních agentur na mně blízkém ukrajinském trhu. Jsem individualista, proto v práci utíkám před šablonovým myšlením, úkoly řeším individuálně a nápaditě. Pracuji v G Partner, protože tu smýšlejí stejně!

Jsem rád v obraze, a proto sleduji novinky v marketingu, které jsou mým koníčkem i v osobním životě. Do sportu investuji hodně volného času, je to další z mých koníčků.

ANNA RUTKOWSKA

Product Trainer

Jsem jedním z vnitřních trenérů G Partner. Mým úkolem je pečovat o to, aby schopnosti kolegů se rozvíjely stejně rychle, jako online marketingová branže, tedy rychle a neustále!

Každý nový pracovník G Partner se účastní programu onboardingu. Skladba tohoto procesu ode mě vyžaduje přípravu odpovídající metodologie založené na znalostech a zkušenostech. Realizuji také programy rozvíjení prodejních schopností. I když neskrývám, že mému srdci jsou nejblíže certifikovaná produktová školení. Podobně jako při implementačním programu v G Partner disponujeme možnostmi individuálních a skupinových tréninků, vedených trenérskou skupinou.

Mám ráda toto mezinárodní prostředí, každý den je pro mě dobrou příležitostí procvičit si cizí jazyky, využíváme tu již čtyři! Ve volném čase odpočívám při rukodělném tvoření a také cestuji.

PAULINA PIĄTKOWSKA

HR Manager

Pracuji ve firmě od jejího založení. Jako HR Manager celkově odpovídám za sourcing process a koordinaci různých forem oslovení nejlepších kandidátů – od zveřejňování inzerátů až po práci s náborovými agenturami. Jsem autorkou programu pro přemisťování zaměstnanců z jiných zemí.

Pro práci v G Partner mě přesvědčila velká dynamika firmy, tempo rozvoje i možnosti realizace projektů na trhu v Polsku a až na 6 zahraničních trzích. V takto komplexní organizaci se každý den něco děje!

Mám moc ráda práci s lidmi, hlavně z jiných kultur. Velkou výzvou je oslovit někoho vzdáleného stovky až tisíce kilometrů, navázat s ním kontakt a přimět ho, aby se chtěl přestěhovat do nové země a začít kariéru v naší firmě.

Po práci dobíjím baterky cestováním nebo trávím čas s rodinou a známými.

BARTŁOMIEJ SĘDEK

Chief Operating Officer (COO)

Jsem členem řídícího týmu v G Partner. Odpovídám za strategické cíle, iniciativy a rozhodnutí týkající se celé organizace. Díky naší společné vizi a úsilí se společnost za pouhých šest let rozrostla na úroveň jednoho z největších prodejců našeho hlavního partnera.

Úspěchy G Partner jsou možné díky našim lidem, jejich zaangažování a energii. To jim vděčíme za dobré výsledky a rozvoj firmy, proto mým úkolem je také zajištění nejlepších pracovních podmínek i atmosféry, která podporuje realizaci ambiciozních projektů.

Co mě nejvíce motivuje? Určitě nepřetržitá změna a práce na neustálém zlepšování našich aktivit, ale také budování – společně s vedoucími – nových týmů, jejich rozvíjení a tvoření unikátního prostředí, ve kterém se všichni cítí nejlépe.

Volné chvíle trávím aktivitami venku na čerstvém vzduchu.

G Partner Sp. z o.o.